Kategoria: Wiedza techniczna

Prewencja inaczej, Przepisy, Wiedza techniczna

Prawniczy plac zabaw

Udostępnię bardzo ciekawy materiał, jaki znalazłam na stronie zawod-architekt.pl. Kopiuję całą treść, aby nie zniknął z sieci, bo warto go zachować. Zachowałam oryginalny tytuł nadany przez Autorów, który bardzo przypadł mi do gustu, i zapewne określenia „prawniczy plac zabaw” będę chętnie używać.

Przeczytaj więcej
Be the First to comment. Read More
Przepisy, Wiedza techniczna

Znak CE czy znak B?

Podjęłam próbę uporządkowania, usystematyzowania zagadnienia wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, z naciskiem na te związane z ochroną przeciwpożarową. W zakresie tej próby, nawet powiedziałabym, że jako podsumowanie tego porządku, założyłam sobie także sporządzenie tabeli zawierającej listę wyrobów budowlanych oraz przypisanie do nich wymaganych dokumentów – deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, KOTów, itp. Zatem stworzyłam tabelę i zaczęłam ją wypełniać:

L.p.Wyrób budowlanyZnak CEZnak BŚwiadectwo dopuszczenia
1Centrala sygnalizacji pożarowej
2Czujki pożarowe: dymu, pomienia, ciepła
3Ręczne ostrzegacze pożarowe
Przeczytaj więcej
Be the First to comment. Read More
Przepisy, Wiedza techniczna

Jak mierzyć szerokość spocznika schodów?

Czym jest szerokość spocznika schodów, co do której wymagania  zawarto w tabeli w par. 68 warunków technicznych?  Prawdopodobnie w znakomitej większości przypadków projektowych nie ma się za specjalnie nad czym zastanawiać, bo najczęściej projektuje się schody dwubiegowe,  a w tych szerokość spocznika jest, można powiedzieć, intuicyjna. Ale nie zawsze jest to takie oczywiste, o czym się niedawno przekonałam.Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Urządzenia przeciwpożarowe, Wiedza techniczna

Rozmieszczenie czujek pożarowych a przeszkody na stropie – kiedy przeszkodę traktować jak ścianę?

Od 21 września 2020 roku w Polsce obowiązującą wersją Specyfikacji Technicznej CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji jest wersja PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Po 14 latach obowiązywania wersji z 2006 roku, w bieżącej rewizji standardu wprowadzono trochę zmian wartych uwagi – gdyż jest to jeden z najpopularniejszych u nas standardów projektowych dotyczących projektowania systemu sygnalizacji pożarowej.
Jedną ze zmian wprowadzonych w wydaniu z 2020 jest modyfikacja zasad rozmieszczania czujek na stropach z przeszkodami – np. belkami stropowymi lub kanałami wentylacyjnymi. Poniżej zamieszczam ściągę z tego zakresu.

Przeczytaj więcej
Be the First to comment. Read More
Prewencja inaczej, Przepisy, Wiedza techniczna

Wymagania w zakresie reakcji na ogień kabli

Rozporządzenie CPR (skrót od Construction Products Regulation – pełna treść rozporządzenia) wprowadziło ostatnimi laty trochę zamieszania w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych. Od momentu wejścia w życie tego dokumentu, kable stały się w Europie pełnoprawnymi wyrobami budowlanymi.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Przepisy, Wiedza techniczna

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Drodzy, przedstawiam najnowszą (trzecią już? czwartą?) wersję rozporządzenia ws. ochrony ppoż. dla miejsc magazynowania odpadów. Świeżutka, dodana wczoraj (06.06.2019) do serwisu RCL.
Poniżej znajdziecie link do projektu tegoż rozporządzenia.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Prewencja inaczej, Przepisy, Wiedza techniczna

Ewolucja wymagań prawnych dotyczących ppoż. zaopatrzenia w wodę

Opracowując audyty czy operaty ppoż. dla istniejących obiektów, dla których nie zachowała się dokumentacja projektowa budowlana, lub w zachowanej dokumentacji nie ma opisu warunków ochrony przeciwpożarowej, czasem (a ostatnio nawet coraz częściej) zdarza mi się próbować dotrzeć do obowiązujących wówczas przepisów, i próbować odtworzyć wymagania dla budynku wznoszonego w tamtym czasie. Dziś na przykład próbuję, znając przewidzianą 20 lat temu ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz opis rozwiązań konstrukcyjnych, ustalić, na jaką gęstość obciążenia ogniowego projektowany był magazyn o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni 1100 m .

Ewolucja przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych na przestrzeni lat to dla mnie temat interesujący. Poza samymi wymaganiami, które się zmieniają się zarówno na bardziej rygorystyczne jak i na łagodniejsze, ciekawe są przyczyny tych zmian (często spowodowane zaistniałymi zdarzeniami – ostatni, świeżutki przykład – par. 17a rozporządzenia ws. ochrony ppoż. budynków) oraz to, jak poszczególne zapisy zmieniają swoje miejsce (mam tu na myśli np. migrujący podział budynków na kategorie ZL i PM, który z rozporządzenia o ochronie ppoż. przeniósł się do warunków technicznych, bądź wymagania dot. wyposażania budynków w hydranty wewnętrzne, które najpierw znajdowały się w polskiej normie przywołanej w rozporządzeniu, aby potem, z drobnymi modyfikacjami znaleźć się wprost w treści rozporządzenia).

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Galeria ppoż., Od Autora, Prewencja inaczej, Wiedza techniczna

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego rób tak!

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Przepisy, Wiedza techniczna

Projekt rozporządzenia ws. warunków ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów

Tytuł rozporządzenia na potrzeby tytuły wpisu skróciłam i uprościłam, pełna nazwa brzmi:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Poniżej znajdziecie link do projektu tegoż rozporządzenia.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Prewencja inaczej, Przepisy, Wiedza techniczna

GRENFELL TOWER. DLACZEGO ZAWIODŁY DRZWI PRZECIWPOŻAROWE?

Ciekawy materiał wart zachowania. Zamieszam tu fragment, a do całości odsyłam w linku na dole.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More