IZA TRZECIAK

Prewencja inaczej, Przepisy, Wiedza techniczna

Prawniczy plac zabaw

Udostępnię bardzo ciekawy materiał, jaki znalazłam na stronie zawod-architekt.pl. Kopiuję całą treść, aby nie zniknął z sieci, bo warto go zachować. Zachowałam oryginalny tytuł nadany przez Autorów, który bardzo przypadł mi do gustu, i zapewne określenia „prawniczy plac zabaw” będę chętnie używać.

Przeczytaj więcej
Be the First to comment. Read More
Przepisy, Wiedza techniczna

Znak CE czy znak B?

Podjęłam próbę uporządkowania, usystematyzowania zagadnienia wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, z naciskiem na te związane z ochroną przeciwpożarową. W zakresie tej próby, nawet powiedziałabym, że jako podsumowanie tego porządku, założyłam sobie także sporządzenie tabeli zawierającej listę wyrobów budowlanych oraz przypisanie do nich wymaganych dokumentów – deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, KOTów, itp. Zatem stworzyłam tabelę i zaczęłam ją wypełniać:

L.p.Wyrób budowlanyZnak CEZnak BŚwiadectwo dopuszczenia
1Centrala sygnalizacji pożarowej
2Czujki pożarowe: dymu, pomienia, ciepła
3Ręczne ostrzegacze pożarowe
Przeczytaj więcej
Be the First to comment. Read More
Od Autora

Kalendarz wydarzeń branży ppoż.

Nieco zmieniłam założenia dotyczące kalendarza wydarzeń – postanowiłam nie ograniczać się do wydarzeń w formie on-line, ale umieszczać w kalendarzu wydarzenia także tradycyjne, stacjonarne. Decyzja taka zapadła dwa dni temu, kiedy otrzymałam wiadomość z informacją o takim właśnie szkoleniu w tradycyjnej formie. Byłoby przecież co najmniej głupie, nie zamieścić takiego wydarzenia, tłumacząc to pierwotnym założeniem kalendarza. Zatem rozwijam i rozszerzam!

Przeczytaj więcej
Be the First to comment. Read More
Przepisy, Wiedza techniczna

Jak mierzyć szerokość spocznika schodów?

Czym jest szerokość spocznika schodów, co do której wymagania  zawarto w tabeli w par. 68 warunków technicznych?  Prawdopodobnie w znakomitej większości przypadków projektowych nie ma się za specjalnie nad czym zastanawiać, bo najczęściej projektuje się schody dwubiegowe,  a w tych szerokość spocznika jest, można powiedzieć, intuicyjna. Ale nie zawsze jest to takie oczywiste, o czym się niedawno przekonałam.Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Urządzenia przeciwpożarowe, Wiedza techniczna

Rozmieszczenie czujek pożarowych a przeszkody na stropie – kiedy przeszkodę traktować jak ścianę?

Od 21 września 2020 roku w Polsce obowiązującą wersją Specyfikacji Technicznej CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji jest wersja PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Po 14 latach obowiązywania wersji z 2006 roku, w bieżącej rewizji standardu wprowadzono trochę zmian wartych uwagi – gdyż jest to jeden z najpopularniejszych u nas standardów projektowych dotyczących projektowania systemu sygnalizacji pożarowej.
Jedną ze zmian wprowadzonych w wydaniu z 2020 jest modyfikacja zasad rozmieszczania czujek na stropach z przeszkodami – np. belkami stropowymi lub kanałami wentylacyjnymi. Poniżej zamieszczam ściągę z tego zakresu.

Przeczytaj więcej
Be the First to comment. Read More
Przepisy

Prawo Budowlane – tekst ujednolicony obowiązujący od 19 września 2020

Zamieszczam  ujednolicony tekst ustawy Prawo Budowlane, zaczerpnięty z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Prewencja inaczej, Przepisy, Wiedza techniczna

Wymagania w zakresie reakcji na ogień kabli

Rozporządzenie CPR (skrót od Construction Products Regulation – pełna treść rozporządzenia) wprowadziło ostatnimi laty trochę zamieszania w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych. Od momentu wejścia w życie tego dokumentu, kable stały się w Europie pełnoprawnymi wyrobami budowlanymi.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Od Autora

KALENDARZ WYDARZEŃ ONLINE

W menu głównym pojawiła się nowa kategoria – kalendarz wydarzeń online.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Przepisy

Istotne zmiany w Prawie Budowlanym dot. uzgadniania odstępstw od przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego

Ustawa z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza dla naszej branży pewne modyfikacje.

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More
Przepisy

Rozporządzenie ws. ochrony ppoż. miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Już nie projekt, a rozporządzenie, które wejdzie w życie 4 marca 2020.

Fot. Magdalena Galas-Klusek / Radio Kielce

Przeczytaj więcej

Be the First to comment. Read More