Dla projektanta SSP

Projektancie, początkujący projektancie, studencie – znajdziesz tu materiały pomocne w opracowywaniu projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożarowej, opracowane na podstawie programu ćwiczeń projektowych z przedmiotu Techniczne Systemy Zabezpieczeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

 

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1

Zakres zagadnień:

 • Uregulowania prawne dotyczące systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • Proces inwestycyjny wdrażania i użytkowania SSP
 • Zawartość projektu wykonawczego SSP

Zajęcia 2

Zakres zagadnień:

 • Certyfikacja elementów składowych tworzących SSP
 • Symbole graficzne stosowane w projekcie SSP
 • Dobór i rozmieszczenie czujek pożarowych i ROP-ów

Zajęcia 3

Zakres zagadnień:

 • Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej (CSP)
 • Prowadzenie linii dozorowych
 • Rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych
 • Sterowanie pracą sygnalizatorów akustycznych

Zajęcia 4

Zakres zagadnień:

 • Przewody i kable służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych

Zajęcia 5

Zakres zagadnień:

 • Dobór baterii akumulatorów
 • Obliczenia sprawdzające parametrów elektrycznych linii dozorowej

 

Przykładowy projekt

Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – opis techniczny

Rysunek 1 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej –  rzut parteru

Rysunek 2 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut pierwszego piętra

Rysunek 3 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut drugiego piętra

Rysunek 4 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut trzeciego piętra

Rysunek 5 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut czwartego piętra

Rysunek 6 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – schemat blokowy

Z uwagi na ograniczenia WordPress, nie mogłam udostępnić tu rysunków w formacie dwg, jedynie pdf. Zainteresowanym plik dwg wyślę mailem – w tej sprawie proszę o wiadomość na iza@blog-ppoz.pl.

 


AKTUALIZACJA 23.01.2018 – NOWY, UDOSKONALONY PROJEKT SSP

Dziękuję Autorom, którzy zgodzili się udostępnić swoją pracę zaliczeniową. Z przyjemnością załączam ją poniżej.*

 

Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – opis techniczny

Rysunek 1 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut piwnicy

Rysunek 2 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut parteru

Rysunek 3 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut I piętra

Rysunek 4 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut II piętra

Rysunek 5 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut antresoli

Rysunek 6 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – rzut dachu

Rysunek 7 – Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – schemat ideowy

 

* Rysunki dostępne tylko w pdf.