Przepisy, Wiedza techniczna

Znak CE czy znak B?

Podjęłam próbę uporządkowania, usystematyzowania zagadnienia wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, z naciskiem na te związane z ochroną przeciwpożarową. W zakresie tej próby, nawet powiedziałabym, że jako podsumowanie tego porządku, założyłam sobie także sporządzenie tabeli zawierającej listę wyrobów budowlanych oraz przypisanie do nich wymaganych dokumentów – deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, KOTów, itp. Zatem stworzyłam tabelę i zaczęłam ją wypełniać:

L.p.Wyrób budowlanyZnak CEZnak BŚwiadectwo dopuszczenia
1Centrala sygnalizacji pożarowej
2Czujki pożarowe: dymu, pomienia, ciepła
3Ręczne ostrzegacze pożarowe

I zaczęły się schody. Kilkanaście otwartych kart w przeglądarce. Wyszukiwanie w wykazie norm zharmonizowanych np. normy 81-72 na dźwigi dla ekip ratowniczych. Jest. Ale czy to jednoznacznie wskazuje, że dźwig dla ekip ratowniczych musi posiadać znak CE, certyfikat, deklarację? Nigdy takich dokumentów dla dźwigu nie widziałam, poszukam w necie. Trudna sprawa, nie znalazłam. OK, może trudne i trzeba poszukać czegoś bardziej powszechnego. To może kable? O, taki YnTKSy ekw – popularny w ochronie ppoż. Spójrzmy, jakie dokumenty udostępniają producenci. Klik na strony dwóch dużych i znanych producentów – a tam u jednego do pobrania Krajowa Ocena Techniczna i Deklaracja Właściwości Użytkowych, a u drugiego plik o nazwie „Certyfikat zgodności CE”. Nic z tego nie rozumiem.

Znaczy, trzeba zacząć od początku – od rozporządzenia PE i Rady UE nr 305/CPR, potem poprzez polskie rozporządzenie dot. sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Z analizy wyszło mi następujące:

  • jeśli dany wyrób budowlany posiada europejską normę zharmonizowaną, to powinien zostać wprowadzony do obrotu na rynek europejski trybem certyfikacji oceniającym zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną i uzyskać certyfikat zgodności z tą normą, producent wtedy wystawia deklarację zgodności z tą normą, znakuje wyrób znakiem CE,
  • jeśli dany wyrób budowlany posiada europejską normę zharmonizowaną, ale np. producent deklaruje dodatkowe cechy wyrobu nieprzewidziane w normie zharmonizowanej, to powinien zostać wprowadzony do obrotu na rynek europejski trybem certyfikacji oceniającym zgodność tego wyrobu z europejską oceną techniczną (ETA) i uzyskać certyfikat zgodności z tą ETA, producent wystawia deklarację zgodności z ETA, znakuje wyrób znakiem CE,
  • jeśli dany wyrób budowlany nie posiada europejskiej normy zharmonizowanej, ale jest Polska Norma tego wyrobu, może zostać wprowadzony na rynek polski trybem certyfikacji oceniającym zgodność tego wyrobu z Polską Normą (tj. norma posiadająca status Polskiej Normy, ale niebędąca normą zharmonizowaną) i uzyskać certyfikat zgodności z tą Polską Normą, producent wystawia deklarację zgodności z PN, znakuje wyrób znakiem B,
  • jeśli dany wyrób budowlany nie posiada europejskiej normy zharmonizowanej, może zostać wprowadzony na rynek europejski trybem certyfikacji oceniającym zgodność tego wyrobu z europejską oceną techniczną ETA i uzyskać certyfikat zgodności z tą ETA, producent wystawia deklarację zgodności z ETA, znakuje wyrób znakiem CE,
  • jeśli dany wyrób budowlany nie posiada europejskiej normy zharmonizowanej, ale jest Polska Norma tego wyrobu, może zostać wprowadzony na rynek polski trybem certyfikacji oceniającym zgodność tego wyrobu z Polską Normą (tj. norma posiadająca status Polskiej Normy, ale niebędąca normą zharmonizowaną) i uzyskać certyfikat zgodności z tą Polską Normą, producent wystawia deklarację zgodności z PN, znakuje wyrób znakiem B,
  • jeśli dany wyrób budowlany nie posiada europejskiej normy zharmonizowanej, ale jest Polska Norma tego wyrobu, ale np. producent deklaruje dodatkowe cechy wyrobu nieprzewidziane w tej normie, może zostać wprowadzony na rynek polski trybem certyfikacji oceniającym zgodność tego wyrobu z krajową oceną techniczną (KOT) i uzyskać certyfikat zgodności z KOT, producent wystawia deklarację zgodności z KOT, znakuje wyrób znakiem B,
  • jeśli dany wyrób budowlany nie posiada europejskiej normy zharmonizowanej ani Polskiej Normy tego wyrobu, może zostać wprowadzony na rynek polski trybem certyfikacji oceniającym zgodność tego wyrobu z krajową oceną techniczną (KOT) i uzyskać certyfikat zgodności z KOT, producent wystawia deklarację zgodności z KOT, znakuje wyrób znakiem B.

Zatem, co do znakowania znakiem CE i B – to wychodzi na to, że ostateczna ścieżka certyfikacji i wprowadzenia do obrotu należy do decyzji producenta – gdyż nawet mając normę zharmonizowaną, dającą podstawę do legalnego wprowadzenia do obrotu w UE na podstawie właśnie tej normy, to wyrób może być wprowadzony np. na rynek polski w trybie pozwalającym na uzyskanie znaku krajowego budowlanego B. W drugą stronę, gdy wyrób nie ma normy zharmonizowanej, nadal jest możliwe uzyskanie dla niego znaku CE – poprzez opracowanie Europejskiej Oceny Technicznej.

To już ze świadectwami dopuszczenia nieco łatwiej 😉

Be the First to comment.