O blog-ppoz.pl

Niniejszy blog powstał poprzez połączenie zainteresowania z wnikliwością, możliwością obcowania z praktyczną stroną zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz potrzebą uporządkowania zdobytej wiedzy i doświadczenia. Inspiracją była niegdyś istniejąca strona vaza.pl. Może Ty również, Drogi Czytelniku, niejednokrotnie pomyślałeś: „Ehhh, to, czego teraz potrzebuję, było na vazie…”?

Blog-ppoz.pl jest blogiem autorskim. Publikuję tu efekty własnych poszukiwań, przemyśleń, doświadczeń – poparte lub skonfrontowane z obowiązującymi przepisami lub wiedzą techniczną. Zadaję pytania i szukam na nie odpowiedzi, nie wykluczając przy tym błądzenia. Dzielę się ciekawymi treściami i materiałami, jeśli tylko mogę je udostępniać. Czasem publikuję interesujące materiały pochodzące z innych źródeł, podając ich pochodzenie.

Na blog-ppoz.pl obowiązuje kilka zasad.

Staram się używać oficjalnej, fachowej, dokładnej terminologii. To znaczy, że system sygnalizacji pożarowej zawsze będzie się nazywał systemem sygnalizacji pożarowej, lub w skrócie SSP (a nie instalacją sygnalizacji pożarowej, systemem alarmu pożaru, itp.), stałe urządzenia gaśnicze będą stałymi urządzeniami gaśniczymi lub SUG-ami (a nie automatycznymi systemami przeciwpożarowymi, systemami automatycznego gaszenia, itp.). O ile to możliwe, trzymam się definicji pochodzących z obowiązujących aktów prawnych. Wprawdzie daleko mi do puryzmu językowego, ale pewien stopień poprawności, dbałości i porządku uważam za wskazany. Właściwie, to wręcz niezbędny, aby móc poruszać się w gąszczu zapisów np. warunków technicznych. Bo… czym różni się zabezpieczenie przed zadymieniem, zapobieganie zadymieniu, oddymianie?

Rozwiązania, producenci, nazwy handlowe. Nie jest moim celem samym w sobie rozprawianie nad wyższością rozwiązań jednego producenta nad innym, ani też ich jakiekolwiek porównywanie. Nie sposób jednak sztucznie zmieniać rzeczywistość, która jest taka, że spełnienie wielu wymogów ochrony przeciwpożarowej sprowadza się do zastosowania rozwiązania jakiegoś producenta, a czasami – konkretnego producenta.

Pozostawiam włączoną możliwość komentowania wpisów – jako zaproszenie do konstruktywnej, merytorycznej dyskusji na poruszany temat.

Chcesz podzielić się swoim tekstem, filmem, fotografią, związanymi z tematyką przeciwpożarową? More than welcome! Moim marzeniem byłoby, aby blog stał się miejscem, gdzie można znaleźć materiały dotyczące różnych dziedzin ochrony przeciwpożarowej oraz ciekawe dyskusje ludzi zajmujących się nią z różnych stron.

PS. Jedynym słusznym skrótem od „przeciwpożarowy/przeciwpożarowa” jest ppoż. Z kropką.

Enjoy!

Iza

6 komentarzy

„Inspiracją była niegdyś istniejąca strona vaza.pl. ”
Poprzeczka ustawiona wysoko – i bardzo dobrze?
Powodzenia i wytrwałości!