Przepisy, Wiedza techniczna

Jak mierzyć szerokość spocznika schodów?

Czym jest szerokość spocznika schodów, co do której wymagania  zawarto w tabeli w par. 68 warunków technicznych?  Prawdopodobnie w znakomitej większości przypadków projektowych nie ma się za specjalnie nad czym zastanawiać, bo najczęściej projektuje się schody dwubiegowe,  a w tych szerokość spocznika jest, można powiedzieć, intuicyjna. Ale nie zawsze jest to takie oczywiste, o czym się niedawno przekonałam.

Poniżej przykład projektu klatki schodowej łamanej trójbiegowej:

Czy powyższa klatka spełnia wymagania WT w zakresie wymiarów spocznika? Czy minimalną szerokość użytkową dla spocznika należy zachować w jednym kierunku czy we wszystkich kierunkach? Czy szerokość spocznika nie jest de facto jego długością?

Poniżej wyniki poszukiwań i klika wariantów możliwości odpowiedzi na te pytania:

  1. Opinia Ministerstwa Infrastruktury z 2003 r:
  2. Opinia  Ministerstwa Budownictwa z 2007 r.
  3. Odpowiedź w formie grafiki pokazującej szerokość użytkową spocznika (niestety nie wiem, co jest pierwotnym źródłem tych rysunków, ale znaleźć je można np. tu i tu , a zatem takie podejście być może (bardzo być może) jest charakterystyczne dla funkcjonariuszy PSP.
  4. Poza trzema powyższymi, znane jest jeszcze czwarte stanowisko, którego nie znalazłam w żadnej pisemnej opinii, że szerokość spocznika mierzy się w jednym, określonym kierunku – będącym kontynuacją biegu schodów w kierunku ewakuacji.

Projektanci nie mają zatem łatwo, bo brakuje jednoznacznej definicji i wskazania sposobu określania szerokości spoczników. Spośród wszystkich przedstawionych informacji wynika, że najbezpieczniej jest projektować spoczniki, których obydwa wymiary spełniać będą wymagania par. 68, jednak przy wspomnianej klatce łamanej trójbiegowej, od której moje dociekania się zaczęły, i której biegi mają wymagane 1,2 m – takie spoczniki 1,5 m x 1,5 m byłyby dziwnym i sztucznym tworem.

Źródła:

https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow/39-p-zespol-rzeczoznawcow-mpoia-rp/1369-opinia-nr-80-szerokosc-spocznika

https://slideplayer.pl/slide/9983631/

http://archiwum.kujawy.psp.gov.pl/pliki/prewencja/przedszkola/rysunki.pdf

Be the First to comment.