Przepisy

Prawo Budowlane – tekst ujednolicony obowiązujący od 19 września 2020

Zamieszczam  ujednolicony tekst ustawy Prawo Budowlane, zaczerpnięty z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ustawa – Prawo budowlane – od 19 września 2020

Źródło grafiki: piib.pl