Opinie

Seminarium „Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”

23 i 24 maja tego roku w Warszawie, będzie miało miejsce ciekawe wydarzenie, dotykające zagadnień rozwiązań równoważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Podkreślam: równoważnych, nie zamiennych, zastępczych, czy odstępstw (choć zapewne będzie i o tych drugich – czasem trudno rozstrzygnąć, z jakim typem rozwiązania mamy do czynienia). Mowa jest o seminarium połączonym z warsztatami oraz ekspozycjami wystawców, organizowanym przez Zarząd Główny i Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Organizator zaplanował pierwszy dzień jako wykładowy, wprowadzający do tematu i przedstawiający problematykę zagadnienia. Dzień ten kończyć się będzie 1,5 godzinnym panelem eksperckim, podczas którego będzie możliwość dyskusji i poznania stanowisk przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Drugi dzień będzie poświęcony na ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, będą mieli możliwość wzięcia udziału w trzech warsztatach obejmujących zagadnienia: oddymiania grawitacyjnego wg nowych wytycznych CNBOP; praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych platformy PAP24.pl w projektowaniu i uzgadnianiu warunków ochrony przeciwpożarowych; oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Więcej informacji o miejscu, czasie, programie, warunkach uczestnictwa, wykładowcach: www.seminarium.sitp.org.pl

Dajcie znać,  czy ktoś z Was wybiera się na to seminarium. Może się spotkamy?

2 komentarze