Stałe urządzenia gaśnicze, Wiedza techniczna

Gazy obojętne vs chlorowcopochodne vs CO2

Print Friendly, PDF & Email

Na prośbę Jacka, publikuję tabelę porównującą gazy gaśnicze stosowane w SUG, z dodanym wierszem dotyczącym dwutlenku węgla.