Galeria ppoż.

Gdzie znajduje się klucz do hydrantu?

Jeden z katowickich szpitali.

Klucz do hydrantu znajduje się „obok”. Czyli właściwie gdzie?

Za słownikiem języka polskiego:

1. «przyimek komunikujący, że dana rzecz lub osoba znajduje się blisko innej, np. Położył łyżkę obok talerza. Usiadła obok syna.»

2. «przyimek komunikujący o współwystępowaniu przedmiotów lub faktów, o których jest mowa, z innymi przedmiotami i faktami, np. Obok działalności politycznej uprawiał dziennikarstwo.»

«przysłówek komunikujący o małej odległości między przedmiotami, np. Dziecko śpi obok.»

Jak nic, brakuje doprecyzowania, obok czego znajduje się ten nieszczęsny klucz.

A wracając do katowickiego szpitala – „obok” jest wiele pomieszczeń i na dobrą sprawę nie wiadomo, gdzie ten klucz jest. Analogiczna sytuacja jest z kluczem do wyjścia ewakuacyjnego.

Fotkę przysłał Wojtek.


One comment