Przepisy

Stosowanie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pieczęci, której wzór określono w rozporządzeniu MSWiA

Jakiś czas temu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przestała zajmować stanowiska oraz przedstawiać interpretacje przepisów w odniesieniu do  indywidualnych przypadków.

Próżno zatem w chwili obecnej pisać prośby o wyjaśnienie czy opinię, gdy na budowie lub funkcjonującym obiekcie spotykamy się z jakimś zagadnieniem, mając wątpliwość, jak należy rozumieć dany przepis. Pewnie wielu z Was (i ja również) przechowuje jakieś kopie takich pism, z dawniejszych czasów. Może stanowiska zajmowane przez KGPSP w tych pismach są dla Was istotne, utwierdzają Was w przekonaniu, że robiliście poprawnie? Może nawet pisaliście osobiście do Komendanta Głównego listy z prośbami o potwierdzenie bądź zaprzeczenie jakiejś tezy? Ja też pisałam. Skutek tego jest taki, że w branży budowlano-pożarniczej krąży bardzo wiele opinii, podpisanych przez komendanta, jego zastępców, bądź dyrektora lub zastępców biura rozpoznawania zagrożeń. W takim zbiorze prawdopodobieństwo znalezienia dwóch pism, w których wyrażono sprzeczne czy wykluczające się stanowiska, jest dość wysokie. Choć ja nie widziałam takiego przypadku, wiarygodne źródła mówią, że naprawdę takie przykłady krążą w korespondencji mailowej pożarników. Nomen omen, opinie takie nie są wiążące i nie stanowią wykładni prawa, co zresztą zwykle dopisywano na końcu pisma.

Ale. Wg deklaracji KGPSP skończyło się.

Pozostaje tylko obserwować, czy na stronie kgpsp.gov.pl nie pojawia się jakieś ogólne wyjaśnienie w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Tak właśnie obserwując, wyłapałam świeżutkie, wczorajsze, dotyczące stosowania pieczęci rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Zamieszczam poniżej.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nie opiniuje indywidualnych rozwiązań projektowych, które przewidywane są w odniesieniu do konkretnych obiektów budowlanych, chyba że występuje jako organ II instancji w sprawach zażaleń dotyczących takich rozwiązań. W związku z tym poniższe wyjaśnienia nie mogą być w żadnym przypadku wykorzystywane w kategoriach opinii lub innych form zajęcia stanowiska przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej – w sytuacjach wymaganych przepisami prawa, w odniesieniu do postępowań dotyczących indywidualnych przypadków.

Informacja dotycząca stosowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pieczęci, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117), do uzgadniania projektu technologicznego oraz wzoru pieczęci, którą rzeczoznawca powinien oznaczyć zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego.

W związku z zapytaniami dotyczącymi stosowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pieczęci, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117), wyjaśnia się, że nie ma przeciwwskazań, aby rzeczoznawca uzgodnił przedmiotową pieczęcią projekt technologiczny. Wynika to m.in. z ustaleń § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554), o treści: „rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych jednocześnie, w szczególności projektu technologicznego…”. Nadmienia się jednocześnie, że obowiązujące wymagania nie określają wzoru pieczęci, którą rzeczoznawca powinien oznaczyć zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego. W związku z tym, dopuszcza się pieczęć wg dowolnego wzoru, zawierającą niezbędne elementy, tj. imię i nazwisko rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, numer jego uprawnień oraz miejsce na złożenie podpisu.

Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej.pdf

Źródło: http://www.straz.gov.pl/


Be the First to comment.