Stałe urządzenia gaśnicze, Wiedza techniczna

Czas retencji

Pozostając jeszcze w temacie stałych urządzeń gaśniczych gazowych, podnoszę tym razem zagadnienie czasu retencji gazów gaśniczych. Zagadnienie nie byle jakie, bo nawet pytano o nie w jednym z egzaminów na rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

uwaga_gaz

Co to jest czas retencji?

Czas retencji, to inaczej mówiąc, czas utrzymywania (ang. hold time). Zgodnie z normą PN EN 15004, zawierającą ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych, kluczowe jest określenie spodziewanego przedziału czasu,  w którym stężenie gaszące będzie utrzymywane w chronionej przestrzeni. Przedział ten nazywany jest czasem utrzymywania. Przewidywany czas utrzymania musi być określony za pomocą testu wentylatora  drzwiowego (opisanego w załączniku), lub poprzez wyładowanie gazu,  bazując na następujących kryteriach:

  1. na początku czasu utrzymywania stężenie w całym pomieszczeniu jest stężeniem projektowym,
  2. na końcu czasu utrzymywania stężenie na 10% i 50% i 90% wysokości pomieszczenia, stężenie gazu gaśniczego nie może być niższe niż 85% stężenia projektowego,
  3. czas utrzymania nie może być krótszy niż 10 minut, chyba, że władze określą inaczej.

W pewnym uproszczeniu, definicja czasu retencji znajduje się w poniższym filmie:

W jednym z poprzednich wpisów porównywałam gęstości gazów gaśniczych obojętnych – o, tutaj. Czy, mając na uwadze, że IG-100 jest lżejszy od powietrza,  powyższy film jest w tym przypadku nieprawdziwy?

Blog-ppoz.pl dziękuje autorowi filmu za możliwość jego wykorzystania (filmu, nie autora).


 

Be the First to comment.