Galeria ppoż., Stałe urządzenia gaśnicze

Po wyładowaniu SUG gazowego

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są urządzeniami wykorzystującymi czyste środki gaśnicze – takie, które nie przewodzą prądu elektrycznego i nie pozostawiają żadnych resztek po odparowaniu.

O ile środek gaśniczy zmagazynowany w butli rzeczywiście nie pozostawia żadnych śladów, o tyle brudny rurociąg rozprowadzający – już tak. Skutki wyglądają wtedy następująco:

po_wyładowaniu_gazu

po_wyładowaniu_gazu

po_wyładowaniu_gazu

po_wyładowaniu_gazu

5 komentarzy

Kwestia staranności montażu i podejścia ekipy wykonawczej. Niestety przypuszczam, że syf i różnego rodzaju drobne zanieczyszczenia sa w większości instalacji.

Ktoś „zapomniał” wyczyścić rury przed montażem lub nie przedmuchał rur po montażu. Za to ładnie zadanie te wykonał wyzwalający się gaz z butli 🙂