Przepisy, Stałe urządzenia gaśnicze, Wiedza techniczna

Stałe urządzenia gaśnicze – definicje

Definicja, jakże ważne pojęcie. Wszystkie akty prawne zaczynają się od definicji – czy to ustawa o ochronie przeciwpożarowej,  prawo budowlane, rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej, warunki techniczne. Definicje są absolutnie niezbędne w prawie.

sug_tryskaczowe

W kontekście definicji stałych urządzeń gaśniczych – za najpopularniejszą ich definicję uważane jest określenie pochodzące z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Nie napisałam „najpopularniejszą definicją jest ta z cegły”, bo nie zawarto jej w paragrafie 2 punkt 1 „Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o…”.) Ale wcale nie jest to jedyna znana i przytaczana definicja SUGów.

Stałe urządzenia gaśnicze, to, wg następujących źródeł:

  • Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) – urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru.
  • Wg PN-ISO 8421-4:1998 Ochrona przeciwpożarowa – Terminologia – Wyposażenie gaśnicze zamontowane na stałe urządzenia zawierające określoną ilość środka gaśniczego, połączone ze stałą dyszą(stałymi dyszami), przez którą środek gaśniczy jest podawany do gaszenia pożaru, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie.
  • Wg M/109 Mandate to CEN and CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonised standards on fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products – fixed installations, operated manually or automatically, to provide an extinguishing medium for fire fighting, czyli stałe instalacje, uruchamiane ręcznie lub automatycznie, podające środek gaśniczy do zwlaczania pożaru.

Wszystkie trzy przytoczone definicje brzmią podobnie, ale różnice mogą być znaczące. Bo, według której z tych definicji, stałym urządzeniem gaśniczym jest:

  • hydrant?
  • urządzenie gaśnicze pianowe, wymagane do zabezpieczenia magazynu oleju opałowego?
  • urządzenie gaśnicze na CO2, ustawione na tryb uruchamiania wyłącznie ręczny?
One comment

Spotkałam się jeszcze z interpretacją, że zapis z cegły „nie definiuje, czym są stałe urządzenia gaśnicze, a jedynie określa obiekty, w jakich SUG musi uruchamiać się samoczynnie”, ale nie wiem, co o tym myśleć.