Wiedza techniczna

Warunki bezpiecznej ewakuacji

Możliwość bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie w przypadku pożaru stanowi priorytet działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przyjętym pewnikiem jest, że spełnienie wszystkich wymagań (warunków technicznych i przepisów przeciwpożarowych) stawianych danemu obiektowi, zagwarantuje osiągnięcie właśnie warunków bezpiecznej ewakuacji. Spełnienie kryteriów bezpiecznej ewakuacji stanowi bezwzględny warunek uzgodnienia rozwiązań zamiennych lub zastępczych.

bezpieczna_ewakuacja

A czym są „kryteria bezpiecznej ewakuacji”?

Zgodnie z Procedurami organizacyjno-technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych, wartościami granicznymi, dla których ewakuacja już nie jest bezpieczna, są:

Na wysokości mniejszej lub równej 1,8 m od posadzki:

  • temperatura powyżej 60 st. C
  • zadymienie ograniczające widoczność  krawędzi elementów budowlanych i drzwi poniżej 10 m

Bardziej szczegółowo wartości graniczne określono w Podręczniku projektanta systemów sygnalizacji pożarowej autorstwa Izby Rzeczoznawców SITP oraz Instytutu Techniki Budowlanej edycja czerwiec 2010. Tam z kolei określono, do jakich wartości poszczególnych parametrów mówi się o bezpiecznej ewakuacji. Są to:

  • temperatura powietrza < 60 st. C
  • widzialność >10 m
  • wysokość przestrzeni wolnej od dymu >1,8 m
  • stężenie CO <700 ppm
  • stężenie CO2 < 5 %obj.
  • stężenie O2  >14 %obj.

 

2 komentarze