Stałe urządzenia gaśnicze

Nazewnictwo halonów

Halony, to chemicznie rzecz biorąc, organiczne związki węgla, w których atomy wodoru zostały zastąpione atomami chlorowców (inaczej nazywanych fluorowcami lub halogenami), czyli atomami fluoru, chloru, jodu, bromu.

halon_1211

Nazewnictwo halonów jest zgodne z ogólnymi zasadami nazywania związków chemicznych, co w ich przypadku jest dość skomplikowane. Dla przykładu dwa halony – bromochlorodifluorometan lub dibromotetrafluoroetan. Łatwo się pomylić.

Dla uproszczenia wprowadzono łatwe oznaczenie liczbowe, (najczęściej) czterocyfrowy kod oznaczający dany halon. Wzór na nazwę dowolnego halonu jest następujący:

Halon – A B C D E, gdzie

A – liczba atomów węgla w cząsteczce

B – liczba atomów fluoru w cząsteczce

C – liczba atomów chloru w cząsteczce

D – liczba atomów bromu w cząsteczce

E – liczba atomów jodu w cząsteczce

Przykład – wspomniany wcześniej bromochlorodifluorometan CF2BrCl to:

Halon – 1 (atom węgla) 2 (atomy fluoru) 1 (atom chloru) 1 (atom bromu),

Czyli halon – 1211

I dalej:

Dibromotetrafluoroetan C2F4Br2

Halon – 2 (atomy węgla) 4 (atomy fluoru) 0 (atom chloru) 2 (atom bromu),

Czyli halon – 2402

Bromotrifluorometan CF3Br

Halon – 1 (atom węgla) 3 (atomy fluoru) 0 (atom chloru) 1 (atom bromu),

Czyli halon – 1301

Dibromodifluorometan CBr2F2

Halon – 1 (atom węgla) 2 (atomy fluoru) 0 (atom chloru) 2 (atom bromu),

Czyli halon – 1202

 

Be the First to comment.