Praca

Pracownik Pionu BHP i PPOŻ – Działu Ochrony Przeciwpożarowej

Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Centrala w Warszawie,
przy ul. Mszczonowskiej 4, w ramach rekrutacji poszukuje osoby do
Pionu BHP i PPOŻ – Działu Ochrony Przeciwpożarowej
na stanowisko:

Pracownik

Miejsce pracy: Tarnów
Nr ref. PDOPT/2/18/C

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane: Bezpieczeństwo pożarowe lub wyższe techniczne i jednoczesne posiadanie uprawnień Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • min. podstawowej znajomości programów graficznych MS Visio, Gimp;
 • znajomości obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • umiejętności logicznego myślenia,
 • skutecznej komunikacji;
 • podstawowej znajomości języka angielskiego;
 • prawa jazdy kat. B.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy (uprawnienia min. inspektora BHP)
 • znajomość obsługi programów typu CAD.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie w szczególności:

 • wykonywanie czynności wynikających z Art. 4. 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 ze zmianami);
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • doradztwo w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 • nadzór nad zapewnieniem konserwacji oraz naprawy urządzeń i systemów przeciwpożarowych, wykonywanie przeglądów gaśnic/hydrantów;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla obiektów oraz pozostałych dokumentów w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie praktycznych sprawdzeń ewakuacji;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu;
 • udział w ocenie zagrożeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu, a także nowych inwestycji;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych;
 • opiniowanie poleceń prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych;
 • nadzór nad środkami ochrony indywidualnej.

Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i odpowiednim numerem referencyjnym klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015.2135 ze zm.)”.

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Termin składania ofert: 02.03.2018 r.

Be the First to comment.