Stałe urządzenia gaśnicze

Temperatura zadziałania tryskaczy

Nominalna temperatura otwarcia tryskacza, określana jest częściej mianem temperatury zadziałania. Powszechnie wiadomo, że odczytuje się ją z koloru cieczy w ampułce lub koloru topika.

ampułki_tryskaczowe

Standard VdS CEA 4001 ujmuje to tak: “Tryskacze posiadają barwny kod rozpoznawczy, który określa ich nominalną temperaturę otwarcia.” Wielkim uproszczeniem, a wręcz błędem jest jednak stwierdzenie, że kolor cieczy w ampułce determinuje temperaturę otwarcia tryskacza (uzasadniając, że wewnątrz znajdują się różne ciecze). Otóż to, co powoduje, że szklane ampułki pękają w różnych temperaturach, to różnica w wielkościach pęcherzyków powietrza znajdującego się wewnątrz ampułki.

Trudno wprawdzie znaleźć gdzieś wprost takie stwierdzenie.  Ja przeglądając  karty katalogowe tryskaczy różnych producentów,  znalazłam np. takie informacje:

“Nigdy nie należy montować tryskaczy ampułkowych, jeżeli ampułka jest uszkodzona lub jeżeli wystąpił ubytek cieczy z ampułki. W ampułce powinien znajdować się pęcherzyk powietrza. Tryskacz, w którym nastąpił ubytek powietrza z ampułki powinien zostać niezwłocznie zniszczony. Uwaga: montaż tryskacza ampułkowego w narażeniu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego (promieniowanie ultrafioletowe) może wpłynąć na kolor barwnika użytego w ampułce do określenia temperatury reagowania. Zmiana koloru nie wpływa na działanie ampułki.”

Inny producent doprecyzowuje wielkości pęcherzyków:

“Średnica pęcherzyka powietrznego wynosi od około 1,5 mm dla tryskacza o temperaturze nominalnej 57°C do 2,5 mm dla tryskacza o temperaturze nominalnej 182°C.”