Prewencja inaczej, Przepisy

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych (…) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.” Taki zapis znajduje się w rozdziale drugim „Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej” rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W Polsce utarła się praktyka wieszania instrukcji przeciwpożarowych ogólnych, uniwersalnych, dość szczegółowo i rzetelnie opisujących sposób postępowania na wypadek pożaru w obiekcie, których… nikt nie czyta. Społeczeństwo staje się bardziej obrazkowe, treści pisane muszą być krótkie jak smsy i tweety, okraszone zdjęciem lub obrazkiem dla zwrócenia uwagi. To dlatego staram się do każdego wpisu na blogu, Facebooku czy LinkedIn dodać pasujące do treści zdjęcie. Przekonałam się już, że treść bez obrazu nie trafia do odbiorców. Czas już najwyższy, aby właściciele i zarządcy obiektów również to dostrzegli.

Wpisałam w Google Grafika hasło „instrukcja ppoż”. Niemalże same arkusze A4 w czerwonej ramce, wypełnione po brzegi drobnym tekstem. Następnie, wpisałam też „fire action” (angielski odpowiednik), i tam to już było kolorowo i z obrazkami. Sprawdźcie sami.

Przygotowałam dla Was zestawienie różnych wzorów instrukcji postępowania na wypadek pożaru, jakie znalazłam w internecie. I proponuję ankietę.

Która z powyższych instrukcji postępowania na wypadek pożaru jest najlepsza?

View Results