Przepisy, Urządzenia przeciwpożarowe

Krajowe oceny techniczne urządzeń przeciwpożarowych (elementy składowe i zestawy)

Długo się zastanawiałam, jaki nadać tytuł temu wpisowi, aby był dla Was informacją, o czym będę prawić. Czy mi się udało osiągnąć cel, oceńcie sami. Rzecz dotyczy nowych regulacji wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zgodnie z którymi:

  • Deklaracje Zgodności zastąpione zostały Deklaracjami Stałości Właściwości Użytkowych;
  • Krajowe Aprobaty Techniczne zastąpiono Krajowymi Ocenami Technicznymi;
  • Certyfikaty Zgodności – Certyfikatami Stałości Właściwości Użytkowych.

Wśród wyrobów budowlanych, których dotyczą nowe zasady wprowadzania do obrotu, znajdują się wyroby służące ochronie przeciwpożarowej, takie jak:  urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne), które wymieniono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Jego postanowienia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Co z nich wynika? Wg mojej interpretacji – konieczność opracowywania KOT zarówno dla zestawów urządzeń – np. systemu SSP czy SUG tryskaczowego, jak i dla poszczególnych elementów wchodzących w skład takiego zestawu – np. dla czujek pożarowych czy ZKA. Gubiąc się troszkę w tym, jakich dokumentów powinnam wymagać od dostawców podzespołów, z których projektowałam stałe urządzenia gaśnicze – napisałam prośbę o interpretację i wyjaśnienie tychże zawiłości do trzech instytucji: Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. CNBOP jak dotąd nie zajęło stanowiska, ale podzielę się tym, co otrzymałam.

Najpierw treść mojego zapytania:

A poniżej wklejam odpowiedzi, tu ITB:

Tu odpowiedź GUNB:

Zdaje się, że odpowiedzi te niewiele wyjaśniają i niewiele wnoszą do tematu. Może ktoś z Was ma na ten temat coś bardziej wartościowego?