Prewencja inaczej

Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych w roku 2016

Bazując na danych opublikowanych w „Biuletynie Informacyjnym Państwowej Straży Pożarnej za rok 2016”, opracowałyśmy z Olą kilka wykresów, które obrazują wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych w Polsce w roku 2016. Dokonano ogółem 40 123 kontroli, które objęły swoim zasięgiem 57 842 obiekty, w tym min. obiekty użyteczności publicznej, administracyjno-biurowe, gospodarstw rolnych. Chcecie wiedzieć, w jakich budynkach najczęściej występują niezgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, według danych za 2016 rok? Takie dane są poniżej.

Pierwszy wykres przedstawia procentowe zestawienie grup skontrolowanych obiektów. Z danych wynika, że najwięcej kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach produkcyjno-magazynowych. Najmniej natomiast w gospodarstwach rolnych.

Wykres 1. Obiekty skontrolowane przez PSP w 2016 roku

Następny wykres obrazuje wszystkie stwierdzone nieprawidłowości z podziałem na grupy obiektów, w których je stwierdzono. Na podstawie jego można stwierdzić, że w 2016 roku było ich najwięcej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zakwalifikowanych jako produkcyjno-magazynowe. Prawdopodobnie ma to związek z prostym faktem, iż to właśnie w tych grupach przeprowadzono najwięcej kontroli.

Wykres 2. Stwierdzone nieprawidłowości z podziałem na grupy obiektów

 

Gdzie najczęściej stwierdzano nieprawidłowości?

 • w kinach (61 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w hotelach W i WW (53 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w domach dziecka (52 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w szpitalach (50 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w domach opieki społecznej (48 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w domach poprawczych (47 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w domach studenckich i internatach (45 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w kościołach (44 % obiektów z nieprawidłowościami))
 • w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych W i WW (44 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w obiektach naukowo-dydaktycznych szkół wyższych (43 %  obiektów z nieprawidłowościami)
 • na placach składowych obiektów PM (43 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w szkołach (40 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w budynkach administracyjnych W i WW (40 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w dyskotekach i lokalach gastronomicznych (40 % obiektów z nieprawidłowościami)
 • w bibliotekach (40 % obiektów z nieprawidłowościami)

Trzeci wykres ukazuje poszczególne rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości. To bardzo ciekawy wykres. Łącznie, w 2016 roku stwierdzono 59 728 nieprawidłowości, podczas kontroli 57 482 obiektów. Czyli średnio, na jeden kontrolowany budynek wypada 1,04 nieprawidłowości.  Uwzględniając, że spośród wszystkich skontrolowanych obiektów, nieprawidłowości stwierdzono (tylko?) w 34 % z nich, to wychodzi, że w budynkach, w których stwierdzano nieprawidłowości, średnio przypada ich 3 na 1 obiekt.  Widać, że bardzo często stwierdza się zły stan instalacji użytkowych, brak zapoznania użytkowników obiektu z IBP, braki w wyposażeniu w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe, czy nieprawidłowości w zakresie dróg ewakuacyjnych.

Wykres 3. Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości

A jakie z kolei miejsca, w świetle danych za 2016 rok, są, statystycznie rzecz ujmując, najbezpieczniejsze? Odpowiedzcie sobie sami, poniżej wykresy pokazujące procentowy udział obiektów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w całej grupie skontrolowanych.

 

 

 

Be the First to comment.