Opinie

Seminarium SITP „Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej” – relacja

Wspominałam już na stronach blog-ppoz.pl, że wybieram się na seminarium organizowane przez Izbę Rzeczoznawców i Zarząd Główny SITP. I rzeczywiście, potwierdzam – wybrałam się. To właśnie z tego wydarzenia pochodzą rozwiązania zamienne, zastępcze i równoważne – przykłady akceptowanych rozwiązań, prezentowane przez pana Pawła Janika. Poniżej krótka, z pewnością niewyczerpująca relacja – ponieważ nie sposób spamiętać i spisać wszystkiego, o czym była mowa. Wybrałam kilka wykładów i zagadnień,  o których opowiem.

Zanim padły takie konkrety, o jakich mówił pan Paweł Janik, wygłoszony został referat wprowadzający do tematyki rozwiązań równoważnych, którego autorem był pan Ryszard Małolepszy. Jednym z ciekawszych elementów tej prezentacji, w moim odczuciu, była próba zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwo pożarowe. Już w czasie studiów, pisząc pracę inżynierską, bardzo brakowało mi tej definicji. Pisałam o bezpieczeństwie pożarowym w budynkach ZL V, nie dookreślając, czym to właściwie jest. Wtedy nie podjęłam się próby zdefiniowania bezpieczeństwa pożarowego. I oto, po kilku latach, prowadzący wykład przypomina mi tamte rozterki, jednocześnie proponując rozwiązanie. Propozycja pana Ryszarda Małolepszego brzmi następująco:

Bezpieczeństwo pożarowe – gwarancja przetrwania bez uszczerbku w czasie pożaru w budynku

Autor dodał do tej definicji dwie uwagi:

  • dotyczy również osób niepełnosprawnych i nie należy polegać jedynie na obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych, które są kompromisem;
  • środowiska osób z różnymi dysfunkcjami proponują rozwiązania techniczne.

Prowadzący prezentując swój referat, w sposób płynny przeszedł do zagadnienia rozwiązań równoważnych. Również i to pojęcie zdefiniował, zaczerpując z prawa o zamówieniach publicznych, i nazwał rozwiązaniami równoważnymi w budownictwie takie, które spełniają te same cele funkcjonalne. A kto decyduje, czy dane rozwiązanie jest równoważne? Jak zwykle: projektant oraz organ architektoniczno-budowlany wydający pozwolenie na budowę. W dalszej części prezentacji przytoczono przykłady różnych rozwiązań, które mogą być traktowane jako równoważne lub nie powinny.

Ryszard Małolepszy „Zakres stosowania rozwiązań równoważnych w projektowaniu nowoczesnych budynków”

O drugim wykładzie, prowadzonym przez pana Pawła Janika, napisałam tutaj: Rozwiązania zamienne, zastępcze i równoważne – przykłady akceptowanych rozwiązań. A właściwie, bez zbędnego owijania w bawełnę, przytoczyłam z tego wykładu dobre praktyki stosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych i równoważnych.

Paweł Janik „Najczęściej stosowane rozwiązania równoważne w praktyce projektowania nowoczesnych budynków. Kryteria oceny rozwiązań zastępczych i zamiennych w ekspertyzach przeciwpożarowych.”

Czy znacie Platformę Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.pl? Pomysłodawca i jeden z autorów tego systemu zarządzania informacją, Jacek Podyma, w swoim referacie opowiedział o celach jego stosowania, możliwych ułatwieniach i innych zaletach jego wykorzystywania. Trudno mi tu teraz streścić Wam wystąpienie, w którym przedstawiono duże możliwości tego systemu informacyjnego, ale spróbuję przynajmniej Wam wyjaśnić, czym jest PAP24.pl.

Platforma ma za zadanie ułatwić pracę projektantom, rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz innym osobom zaangażowanym w proces projektowania obiektu budowlanego. Tak określają to sami twórcy: „okoliczności powstania witryny wynikły z konieczności: ułatwienia komunikacji i wymiany danych na linii projektant – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; wspomagania projektantów przy określaniu podstawowych warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynków; a także zwiększania świadomości użytkowników na temat ochrony przeciwpożarowej budynków. Platforma aplikacji przeciwpożarowych przeznaczona jest głównie dla projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także dla osób zainteresowanych dziedziną ochrony przeciwpożarowej budynków.”

Wygląda to, w uproszczeniu, w następujący sposób:

  1. Projektant tworzy projekt w formularzu on-line na pap24.pl. Wpisuje podstawowe dane obiektu i wypełnia odpowiednie pola dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej projektowanej inwestycji (może korzystać z podpowiedzi systemu). Jako załączniki może dodać dokumentację rysunkową.
  2. Tak wprowadzone dane projektu, projektant przesyła rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych drogą mailową jako link do projektu.
  3. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych otwiera otrzymany projekt. Rzeczoznawca może zaakceptować informacje wprowadzone przez projektanta, dodać do nich własne spostrzeżenia, lub usunąć je i zupełnie zastąpić.
  4. Rzeczoznawca odsyła projektantowi zrecenzowany projekt.
  5. Sytuacja powtarza się, aż zostanie uzgodniona ostateczna wersja projektu.

Dodatkowymi funkcjami PAP24.pl są możliwości generowania (z raz wprowadzonych do systemu danych) dokumentów potrzebnych projektantowi i rzeczoznawcy, takich jak warunki ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego. Rzeczoznawca może też skopiować sobie do ewidencji uzgodnionych projektów (np. w formacie .xls). Kolejną, rozwijającą się funkcjonalnością, jest możliwość doboru urządzeń przeciwpożarowych dla danego projektu. Platformie Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.pl poświęcony został w części praktycznej seminarium warsztat, podczas którego słuchacze mogli krok po kroku zobaczyć, jak wygląda wprowadzanie danych do systemu, udostępnianie ich oraz komentowanie i wprowadzanie zmian.

Jacek Podyma „Informatyczne narzędzia wspomagania projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków – Platforma PAP24.pl”

Podczas pierwszego dnia – wykładowego, prezentowane były również wykłady o systemach oddymiania w powiązaniu z wytycznymi CNBOP-PIB (na ten temat był również warsztat w drugim dniu wydarzenia); o certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych, będących wyrobami budowlanymi; o nowych rodzajach hydrantów wewnętrznych; oraz o przeciwpożarowym tunelu ewakuacyjnym i zabezpieczeniu ppoż. zbrojenia doklejanego. Zakończeniem dnia był panel ekspercki, podczas którego eksperci prezentowali swoje stanowiska w kwestii zagadnień sygnalizowanych przez uczestników seminarium. W tej części był czas na merytoryczną dyskusję i wymianę doświadczeń.

Panel ekspercki
Pytania uczestników do ekspertów i mistrzyni drugiego planu 🙂

Drugi dzień był dniem, jak już wspominałam, warsztatowym. Uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, mogli uczestniczyć w następujących panelach:

  1. Metodyka obliczania systemu grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych
  2. Cyfrowe wspomaganie projektanta i rzeczoznawcy
  3. Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Z przykrością stwierdzam, iż nie byłam w stanie zarejestrować wszystkich poruszonych na tym seminarium zagadnień – moje możliwości są jednak skończone, a momentami miałam wrażenie, że ochrona przeciwpożarowa – nie. Ci z Was, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, mogli wyłapać znaczenie więcej, lub zwyczajnie inne rzeczy, niż ja. Może uzyskaliście odpowiedzi na istotne dla Was pytania, lub zostaliście utwierdzeni w Waszym przekonaniu co do poprawności interpretacji jakiegoś kłopotliwego przepisu? Przysłuchując się dyskusji podczas panelu eksperckiego, miałam wrażenie, że na niektóre problemy ustalono wspólne stanowisko. Do czasu następnego seminarium z pewnością pojawią się nowe 🙂

 

Autorka zdjęć: Agnieszka Kubica

One comment

„Zmierzenie” bezpieczeństwa pożarowego oraz porównanie tego zmierzonego bezpieczeństwa gwarantowanego przepisami techniczno-budowlanymi (belgijskimi) z różnymi wariantami rozwiązań zamiennych, to pole działań kolegów z University of Ghent w Belgii, pod kierunkiem prof. Barta Merci – kolega Bart van Weyenberge pisze doktorat na dokładnie ten temat. Ich ostatnia publikacja http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379711217301145 przedstawia wykorzystanie analizy powierzchni wyników w przewidywaniu skutków dowolnego pożaru w badanym zakresie. Wcześniej prezentował na SFPE Warsaw różne metody probabilistyczne, a kolejnym krokiem będzie analiza skutków w kontekście oszacowania poziomu bezpieczeństwa. Złożenie tego w całość będzie naprawdę imponujące, i być może pozwoli odpowiedzieć na pytanie „ile jest bezpieczeństwa w przepisach”.

Przy naszej ostatniej rozmowie Bart pokazał mi swoją koncepcję – czeka go jeszcze kilka lat pracy, ale z pewnością to jest w moim top 3 najciekawszych rozwijanych obecnie koncepcji w FSE! Proponuję zapamiętać nazwisko i trzymać oko na publikacjach!