Współpraca

Możliwa jest. Polecam się w następujących tematach:

  • audyty stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,
  • scenariusze pożarowe i matryce sterowań,
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • oceny zagrożenia wybuchem i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem,
  • operaty przeciwpożarowe dot. odpadów.

Doradzam też w różnych kwestiach związanych z ppoż.

Prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą i wystawiam FV.

W kwestii zapytań proszę o kontakt pod adresem: iza@blog-ppoz.pl.