Współpraca

Możliwa jest. Polecam się w następujących tematach: audyty stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, scenariusze pożarowe i matryce sterowań, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, operaty przeciwpożarowe dołączane do wniosków o zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów. Doradzam też w różnych kwestiach związanych z ppoż.

Zapytania proszę kierować na adres iza@blog-ppoz.pl.