Przepisy, Scenariusz pożarowy, Wiedza techniczna

Scenariuszu pożarowy, czym jesteś?

Chciałam coś sobie uporządkować, ułożyć, zrozumieć – i tylko nabałaganiłam. Rzecz dotyczy scenariusza pożarowego/rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru/rozwoju pożaru. W najnowszym rozporządzeniu w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, wprawdzie objawiła się dość szczegółowa definicja tego opracowania (przyznam, że jak dla mnie – nawet ładna), jednak nie wyjaśnia to wszystkich moich wątpliwości.

Czy macie ochotę dołączyć do moich rozważań, Drodzy Czytelnicy? Przygotowałam dla Was coś na zachętę. Zebrałam określenia, które dotyczą scenariuszy i proponuję wspólną dyskusję, aby rozważyć jak najwięcej opinii i argumentów. Zadanko na wzór tych z podstawówki:

Przyporządkuj poniższe pojęcia (A-D) do odpowiadających im definicji (1-7). Definicji można używać wielokrotnie.

A. Scenariusz pożarowy

B. Scenariusz rozwoju pożaru

C. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

D. Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru

1. Udowodnienie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku, przy przyjętych rozwiązaniach projektowych, który uwzględnia:
– moc pożaru,
– lokalizację pożaru,
– rozprzestrzenianie się dymu,
– reakcję konstrukcji na pożar,
– reakcję urządzeń ppoż. i instalacji technicznych na pożar,
– zachowanie się osób w przypadku pożaru,
– DCBE > WCBE

2. Jakościowy opis przebiegu pożaru w czasie, podający kluczowe zdarzenia, które go charakteryzują i odróżniają od innych możliwych pożarów. Typowy scenariusz opisuje proces zapalenia i rozwoju pożaru, fazę pełnego rozwoju, fazę zaniku oraz charakteryzuje środowisko budowlane i systemy, które wpływają na przebieg pożaru.

3.  Krzywa zmiany temperatury w czasie lub model rozwoju pożaru w pomieszczeniu.

4.  Algorytm reakcji urządzeń przeciwpożarowych i instalacji technologicznych w budynku na sygnał alarmu pożarowego.

5.  Narzędzie umożliwiające projektantowi wprowadzenie dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych.

6. Opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru jego oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub dymowej, uwzględniający przede wszystkim:
a) sposób funkcjonowania urządzeń ppoż., innych technicznych środków zabezpieczenia ppoż., urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie
i oddziaływanie na siebie,
b) rozwiązania organizacyjne, niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

7. Jedna z danych, niezbędnych do stwierdzenia zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w zakresie doboru urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu.