Stałe urządzenia gaśnicze, System sygnalizacji pożarowej, Wentylacja pożarowa, Wiedza techniczna

Kable stosowane w instalacjach ppoż.

Krótka ściągawka z kabli.

KABLE INSTALACYJNE

 

YnTKSY/YnTKSYekw

Telekomunikacyjny – „T”

Kabel – „K”

Stacyjny – „S”

O żyłach jednodrutowych, skręcanych, parowych, o wspólnym ekranie na ośrodku – „ekw”

Izolacji polwinitowej – „Y”

Powłoce polwinitowej uniepalnionej – „Yn”

 

YnTKSXekw

Telekomunikacyjny – „T”

Kabel – „K”

Stacyjny – „S”

O żyłach jednodrutowych, skręcanych, parowych, o wspólnym ekranie na ośrodku – „ekw”

Izolacji polietylenowej – „X”

Powłoce polwinitowej uniepalnionej – „Yn”

 

HTKSH, HTKSHekw

Telekomunikacyjny – „T”

Kabel – „K”

Stacyjny – „S”

O żyłach jednodrutowych, skręcanych, parowych, o wspólnym ekranie na ośrodku – „ekw”

Izolacji bezhalogenowej – „H”

Powłoce bezhalogenowej – „H”

 

KABLE „OGNIOODPORNE”

HTKSH PH90, HTKSHekw PH 90

Telekomunikacyjny – „T”

Kabel – „K”

Stacyjny – „S”

O żyłach miedzianych jednodrutowych, o wspólnym ekranie na ośrodku – „ekw”

O izolacji z tworzywa bezhalogenowego – „H”

Powłoce z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego – „H”

 

HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V – HLGs FE180 PH90/E30-E90

Powłoka z bezhalogenowego tworzywa sztucznego „H”

O żyłach jednodutowych miedzianych „D” / wielodrutowych „L”

Izolacji z silikonu „Gs”