Print Friendly

Imię/NickE-mail


Promień łuku drogi pożarowej mierzy się do:


Skuteczność gaszenia gazem gaśniczym wymaga nie tylko uzyskania odpowiedniego stężenia gazu w chronionym pomieszczeniu, ale również utrzymania tego stężenia przez określony czas. Jest to czas retencji, który zgodnie z PN-EN 15004 powinien wynosić:


Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynku mieszkalnego zaliczonego w całości do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV z garażem podziemnym o powierzchni 4500 m2, powinna wynosić:


W pomieszczeniu chronionym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym nastąpiło wyładowanie gazu obojętnego. Zakładając, że stężenie gazu gaśniczego w pomieszczeniu wynosi 40%, to jakie jest stężenie tlenu w tym pomieszczeniu?


Oznaczenie liczbowe w nazwie kabla HDGs 3 x 2,5 oznacza:

 

Do kategorii ZL IV zaliczają się:

 

Największy stopień odparowania wody ma:


Do czego służy nasada (przyłącze) dla PSP w instalacji tryskaczowej?


Droga pożarowa prowadzona na terenie zakładu produkcyjnego pod estakadą z instalacjami technicznymi, powinna mieć zapewniony prześwit:


Gaz gaśniczy HFC 227ea, znany powszechnie jako FM-200, stosowany w stałych urządzeniach gaśniczych, jest:


Dziękuję za rozwiązanie testu!