Test wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

1. z wynikiem 100% poprawnych odpowiedzi
2. z wynikiem 100% poprawnych odpowiedzi
3. Iza z wynikiem 100% poprawnych odpowiedzi
4. z wynikiem 100% poprawnych odpowiedzi
5. z wynikiem 100% poprawnych odpowiedzi