Test wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

Print Friendly, PDF & Email
Imię/Nick E-mailBudynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości?


Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?


W pomieszczeniu chronionym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym nastąpiło wyładowanie gazu obojętnego. Zakładając, że stężenie gazu gaśniczego w pomieszczeniu wynosi 40%, to jakie jest stężenie tlenu w tym pomieszczeniu?

 

Która czujka najszybciej wykryje pożar w typowym pomieszczeniu biurowym?


Co powoduje, że różnokolorowe szklane ampułki tryskaczy pękają w różnych temperaturach?

 

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:

Budynki określone jako IN to:


 

Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż:

 

Jak kwalifikuje się budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, spełniające funkcje użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II?

 

Co to jest DGW, dolna granica wybuchowości (LEL, low explosive limit)?


Dziękuję za rozwiązanie testu!