Test wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

Print Friendly, PDF & Email


Przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne było stosowane w:


Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?


Tryskacz SSU - jaki to?


Oznaczenie E30 kablowych konstrukcji nośnych oznacza:


Droga pożarowa prowadzona na terenie zakładu produkcyjnego pod estakadą z instalacjami technicznymi, powinna mieć zapewniony prześwit:


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami SSP powinien być zainstalowany w:

 

Co to jest DGW, dolna granica wybuchowości (LEL, low explosive limit)?

 

Jaka klasa odporności pożarowej jest wymagana dla  budynku mieszkalnego, o wysokości 10 kondygnacji nadziemnych?Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości?


Promień łuku drogi pożarowej mierzy się do:


Dziękuję za rozwiązanie testu!