Test wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

Print Friendly, PDF & Email
Imię/NickE-mail


Przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne było stosowane w:


Oznaczenie E30 kablowych konstrukcji nośnych oznacza:


Czemu służą pożary testowe (test fire, TF) oznaczane TF1 – TF9?


Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?


Przez jaki okres ważne są świadectwa dopuszczenia?

 

Do kategorii ZL IV zaliczają się:


 

Obowiązek przesyłania sygnałów alarmowych oraz uszkodzeniowych z SSP do jednostki PSP (monitoringu) wynika z:


Zastosowanie stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego w budynku o wysokości 30 m, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i zaprojektowanym wstępnie w klasie odporności pożarowej B:

 

Jakiej szerokości musi być pas międzykondygnacyjny, spełniający wymagania klasy odporności ogniowej ściany zewnętrznej, w budynku niezawierającym strefy pożarowej zakwalifikowanej do PM?

 

Jaka klasa odporności ogniowej jest wymagana dla głównej konstrukcji nośnej budynku wykonanego w klasie odporności pożarowej B?


Dziękuję za rozwiązanie testu!