Kategoria: Wiedza techniczna

Stałe urządzenia gaśnicze, Wiedza techniczna

Test szczelności małego pomieszczenia

Skuteczność gaszenia gazem gaśniczym wymaga nie tylko uzyskania odpowiedniego stężenia gazu w chronionym pomieszczeniu, ale również utrzymania tego stężenia przez określony czas. Jest to czas retencji, który (zgodnie z PN-EN 15004) powinien wynosić nie mniej niż 10 minut. Do określenia szacowanego czasu retencji wykorzystuje się metodę testu szczelności pomieszczenia.

test_szczelnosci

(więcej…)

Be the First to comment. Read More
Wiedza techniczna

Grupy pożarów po europejsku i amerykańsku

Standardy europejskie i amerykańskie różnią się. Amerykańskie bardziej 😉

(więcej…)

Be the First to comment. Read More