Galeria ppoż.

3 w 1

Print Friendly, PDF & Email

Mariusz, który przysłał mi tę fotkę, nazwał ją 3 w 1. Pewnie wiecie, dlaczego?

 

  • mz-insp

    Zgodnie z normą PN-EN 671-3 podczas przeglądu hydrantów z wychylnym zwijadłem wężowym (czyli hydranty z wężem półsztywnym) należy sprawdzić czy zwijadło wychyla się o 180 stopni, co w tym przypadku oznacza, że drzwi szafki muszą się otwierać o 180 stopni.

  • Aby użyć hydrantu, użyj wpierw gaśnicy 😀