Przepisy, Scenariusz pożarowy, Wiedza techniczna

Scenariuszu pożarowy, czym jesteś?

Print Friendly, PDF & Email

Chciałam coś sobie uporządkować, ułożyć, zrozumieć – i tylko nabałaganiłam. Rzecz dotyczy scenariusza pożarowego/rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru/rozwoju pożaru. W najnowszym rozporządzeniu w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, wprawdzie objawiła się dość szczegółowa definicja tego opracowania (przyznam, że jak dla mnie – nawet ładna), jednak nie wyjaśnia to wszystkich moich wątpliwości.

Czy macie ochotę dołączyć do moich rozważań, Drodzy Czytelnicy? Przygotowałam dla Was coś na zachętę. Zebrałam określenia, które dotyczą scenariuszy i proponuję wspólną dyskusję, aby rozważyć jak najwięcej opinii i argumentów. Zadanko na wzór tych z podstawówki:

Przyporządkuj poniższe pojęcia (A-D) do odpowiadających im definicji (1-7). Definicji można używać wielokrotnie.

A. Scenariusz pożarowy

B. Scenariusz rozwoju pożaru

C. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

D. Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru

1. Udowodnienie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku, przy przyjętych rozwiązaniach projektowych, który uwzględnia:
– moc pożaru,
– lokalizację pożaru,
– rozprzestrzenianie się dymu,
– reakcję konstrukcji na pożar,
– reakcję urządzeń ppoż. i instalacji technicznych na pożar,
– zachowanie się osób w przypadku pożaru,
– DCBE > WCBE

2. Jakościowy opis przebiegu pożaru w czasie, podający kluczowe zdarzenia, które go charakteryzują i odróżniają od innych możliwych pożarów. Typowy scenariusz opisuje proces zapalenia i rozwoju pożaru, fazę pełnego rozwoju, fazę zaniku oraz charakteryzuje środowisko budowlane i systemy, które wpływają na przebieg pożaru.

3.  Krzywa zmiany temperatury w czasie lub model rozwoju pożaru w pomieszczeniu.

4.  Algorytm reakcji urządzeń przeciwpożarowych i instalacji technologicznych w budynku na sygnał alarmu pożarowego.

5.  Narzędzie umożliwiające projektantowi wprowadzenie dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych.

6. Opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru jego oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub dymowej, uwzględniający przede wszystkim:
a) sposób funkcjonowania urządzeń ppoż., innych technicznych środków zabezpieczenia ppoż., urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie
i oddziaływanie na siebie,
b) rozwiązania organizacyjne, niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

7. Jedna z danych, niezbędnych do stwierdzenia zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w zakresie doboru urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu.


 • Ja nieśmiało postawię znak równości pomiędzy ” Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” i „Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru” i ujmę je jako „C”, może to trochę uprości.
  Moje odpowiedzi:
  A. 4, 6, 7
  B. 2, 3
  C. 1

  Punkt 5 w chwili obecnej nie pasuje mi do żadnego określenia.

  Czy ktoś jest innego zdania?

  • Przemyslaw Kubica

   Nie czytając powyższego, żeby się nie sugerować (trochę trudne), to wg mnie tak:
   A,C,D: 4,5 (trochę na siłę),6
   B. 1,2,3,5,7
   w 7 dodałbym: służąca do uzyskiwania odstępstw od przepisów

   • Czyli wg Ciebie A, C, D to jedno, a B – drugie?

    • Przemyslaw Kubica

     No. Życie należy upraszczać 🙂

 • Tadeusz Walczyk

  Proponuję przeczytać: „Scenariusz pożarowy, czy pożar wg scenariusza?” – artykuł mojego autorstwa do „Ochrona przeciwpożarowa” (2005) – nie ukazał się drukiem, gdyż naruszał status quo … Wisiał na www, ale portal się zwinął; będzie trzeba zamieszczę toto tutaj lub wyślę.
  Nie istnieje coś takiego jak „rozwój zdarzeń”! Zdarzenie się zdarza i już, koniec, finito! Może być ciąg zdarzeń, linia zdarzeń etc., ale w żadnym razie „rozwój zdarzenia”. Rzut kostką (1 do 6 oczek): zdarzenie – 6; w co (jak) się rozwinie?
  Proszę zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu z 2015.12.14 (Dz.U.15.2117) nie ma już rozwoju zdarzeń, lecz (cyt.) „sekwencja możliwych zdarzeń w czasie pożaru”. Znacznie lepiej niż u zarania, ale jeszcze daleko od prawdy…
  Ukłony!

  • Czy mogę prosić o udostępnienie wspomnianego materiału?

   iza@blog-ppoz.pl

   • Tadeusz Walczyk

    Proszę podać e-adres – wyślę pliki. Portal, na którym wisiały, się ulotnił.